Kontakt


Sedište udruženja:
ul. Bulevar Despota Stefana 68b/II
(Udruženje osiguravača Srbije – Za Udruženje za pravo osiguranja Srbije)

MB (Udruženja) 17202812 PIB 100216869
Tekući račun 245-0020852701024-68
Agrobanka Privredna banka A.D. Beograd

Sekretar Udruženja:
NIkola Filipović
e-mail: nikolafilipović84@gmail.com
Tel. +381 63/8801-160

Predsednik Udruženja:
prof. dr Jovan Slavnić
e-mail: lolesl@eunet.rs
Tel: +381 63/8924-109