Predstojeće aktivnosti


UDRUŽENJE ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE
www.srbija-aida.org / www.erevija.org
i Udruženje osiguravača Srbije
www.uos.rs

ORGANIZUJU 21. GODIŠNJE SAVETOVANJE:

„MODERNI ASPEKTI ZAKONSKOG I REGULATORNOG KONCEPTA OSIGURANJA”
Jezici savetovanja: srpski i engleski (sa simultanim prevodom)
3. – 5. april 2020. g.

Program konferencije
Program of the Conference

Mesto održavanja: Hotel Sloboda, Trg šabačkih žrtava bb, 15000 Šabac

Naučni odbor:

  • Dr Dragica JANKOVIĆ, Kompanija Dunav osiguranje, Beograd
  • Prof. dr Mihajlo RABRENOVIĆ, Fakultet za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
  • Prof. dr Joanis ROKAS, Univerzitet za ekonomiju i poslovanje, Atina, Grčka
  • Prof. dr Sara LANDINI, Univerzitet u Firenci, Pravni fakultet, Firenca, Italija
  • Prof. dr Gabrijela MIHELČIĆ, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Rijeka, Hrvatska
  • Prof. dr Sajmon GRIMA, Univerzitet Malte, Ekonomski fakultet, Msida, Malta
  • Prof. dr Margarida LIMA REGO, Univerzitet Nova, Pravni fakultet Nova, Lisabon, Portugalija