U kratkim crtama

  • AIDA Srbija - 23. godišnje savetovanje
    23. godišnje savetovanje 1. – 3. aprila 2022

Udruženje za pravo osiguranja Srbije je kao nacionalna sekcija Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja (AIDA – Association Internationale de Droit des Assurrances – Intenational Association for Insurance Law), izašlo pred pravničku i drugu stručnu javnost iz anonimnosti daleke 1971. god. Dakle, mnogo ranije pre većine danas aktivnih specijalizovanih pravničkih strukovnih udruženja koja deluju na području Srbije. Te godine pod nazivom Jugoslovensko udruženje za pravo osiguranja ono je 20. i 21. aprila, u zgradi Privredne komore Srbije, organizovalo „Savetovanje o zakonskom regulisanju obligacionih odnosa iz oblasti osiguranja”. Veći broj referata sa tog savetovanja objavljen je u časopisu „Osiguranje i privreda”, u brojevima 6-7 i 8, čiji je izdavač bila „Croatia” Zavod za osiguranje i reosiguranje – Zagreb.

Udruženje - Glavna

O ugledu Udruženja iz tog vremena govore imena njegovih ranijih predsednika: prof. Vladislava Brajkovića, prof. Borislava Blagojevića i prof. Vladimira Jovanovića.

Udruženje ima za cilj da organizuje rad i razvija saradnju na proučavanju i razvoju prava osiguranja.


Udruženje za pravo osiguranja Srbije je rodna kuća predloga rešenja kojima se reformiše ugovor o osiguranju u prednacrtima građanskog zakonika republike SrbijeGodišnja Savetovanja Udruženja za pravo osiguranja Srbije – generalne teme

Zbornici – Teme, autori i poruke
Galerija
Bibliografija
AIDA Logo