Najčešća pitanja (FAQ)

Najčešća pitanja (FAQ)


Članovima Upravnog odbora Udruženja najčešće se postavljaju sledeća pitanja za koje su odgovori dati na odgovarajućim stranama ovog sajta:

  • Na koji način i u kom statusu člana neko fizičko lice može da postane član Udruženja za pravo osiguranja Srbije?
  • Na koji način i ko može da bude autor priloga u časopisu Udruženja „Revija za pravo osiguranja”?
  • Na koji način član ili kandidat za člana Udruženja može da učestvuje u radu Svetskog kongresa za pravo osiguranja u Parizu?

Najčešće postavljana pitanja na koja se ovde daje odgovor:

Da li član ili drugo lice može postavljati stručna pitanja i na njih dobiti odgovore u časopisu ili od odgovarajućih organa i tela Udruženja?
Obaveza je časopisa i organa i tela Udruženja da daju odgovore na stručna pitanja članova i drugih lica.
Kako i po kojoj ceni izvršiti pretplatu na časopis „Revija za pravo osiguranja"?
Videti na formularu porudžbenice

Na treće najčešće pitanje videti odgovor na stranici Predstojeće aktivnosti

Zbornici – Teme, autori i poruke
Galerija
Bibliografija
AIDA Logo