Predstojeće aktivnosti

Predstojeće aktivnosti


UDRUŽENJE ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE
www.srbija-aida.org / www.erevija.org
i Udruženje osiguravača Srbije
www.uos.rs

ORGANIZUJU

25. GODIŠNJE SAVETOVANJE:

„Dinamika – Pravni okvir i trendovi u osiguranju”
Jezici savetovanja: srpski i engleski (sa simultanim prevodom)
17. – 19. aprila 2024. g.

Prijave i rezervacije kod izvršnog organizatora savetovanja
Registration and reservation with:

Turistička agencija „Globus Travel d.o.o.”,
Svetog Serafima Sarovskog 2, 11273 Beograd, Batajnica

Tel: 00 381 / 11 4026 452

e-mail 1: dusancakic@globustravel.co.rs 
e-mail 2: Globus Travel

Zbornici – Teme, autori i poruke
Galerija
Bibliografija
AIDA Logo