Palić 2006

OSIGURANJE U SUSRET PROCESU PRIDRUŽIVANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

Palić, 12-14 april 2006.
Palić, 12-14 april 2006.

Drage i uvažene koleginice i kolege,

Tradicionalno godišnje Savetovanje Udruženja za pravo osigursanja SCG, koje se po šesti put zaredom organizuje na Paliću od 12-14. aprila 2006. god., održaće se u jednom posebno značajnom periodu za naše pravo osiguranja i pravni sistem uopšte. Taj period u kome i započinje proces pridruživanja SCG EU i kome je i posvećeno ovo naše aprilsko Savetovanje biće obeležen ubzanom harmonizacijom našeg pravnog sistema, dakle i prava osiguranja sa pravom osiguranja EU. Zato je ovo savetovanje prilika da se na njemu razmotre: slabosti većeg broja instituta našeg prava osiguranja za koja kreatori Zakona o osiguranju od 2004. god. i drugih izvora našeg prava osiguranja tvrde da su već usaglašeni sa odgovarajućim institutima prava EU, da se ukaže na slabosti u primeni prihvaćenih dobrih i harmonizovanih rešenja iz evropskog prava osiguranja i ispitaju dalji glavni pravci i rešenja prema kojima treba vršiti harmonizaciju instituta našeg prava osiguranja sa evropskim.

Za ovo Savetovanje pripremljena su trideset referata koja su grupisana u sedam tematskih oblasti i ona su, na šta uvek ukazujemo prilikom održavanja ovih naših godišnjih Savetovanja na Paliću, poziv ostalim učesnicima, onima koji nisu referenti, da učestvuju u njegovom radu i svojim saopštenjima i diskusijama o temama koje su obrađene u referatima, ali i onim mnogobrojnim kojima oni nisu posvećeni, doprinesu nalaženju argumentacije za predloge najboljih rešenja iza kojih bi naše Udruženje, svojim naučnim i stručnim autoritetom moglo da stane i utiče na njihovo usvajanje. U određenim oblastima u tome će nam nesumljivo pomoći referati i diskusija na Savetovanju naših kolega iz republika sa kojima su SCG nekada činili zajedničku državu Jugoslaviju a koje su sada samostalne države ali su već članice EU ili imaju status država kandidata EU.

Posebnost ovog Savetovanja je i u tome što će u toku njegovog održavanja biti organizovana sednica Skupštine Udruženja na kojoj će biti očekujemo usvojen novi Statut Udruženja i po prvi put organizovan rad stručnih Radnih grupa našeg Udruženja – radne grupe za osiguranje lica, osiguranje imovine, osiguranje motornih vozila i radne grupe za reosiguranje. To će biti prilika da se učesnici Savetovanja upoznaju sa radom i uključe u rad našeg Udruženja sada organizovanog po jednom novom modelu, mnogo dinamičnijem i prema sadržajnijem programu, značajno povezanim sa svojom matičnom organizacijom Međunarodnim udruženjem za pravo osiguranja (Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA) – International Association of Insurance Law).

Prof. Slavnić

Cilj našeg okupljanja na Paliću i ovom prilikom nije samo da učinimo napor i damo doprinos razvoju nauke i struke osiguranja i razmenimo naša znanja i iskustava već i da se družimo u inspirativnom ambijentu neobičnog i lepog palićkog jezera. .

Sa radošću, u očekivanju našeg bliskog ponovnog susreda, srdačno Vas pozdravljam
Vaš prof. dr Jovan Slavnić,
Predsednik Udruženja za pravo osiguranja SCG

Zbornici – Teme, autori i poruke
Galerija
Bibliografija
AIDA Logo