Zbornik 2008

Zbornik 2008 – „EVROPSKI PUT” PRAVA OSIGURANJA SRBIJE, POSEBNO UGOVORA O OSIGURANJU

Zbornik
 • Opšta pitanja prava i privrede osiguranja
 • Neživotno osiguranje
 • Ugovor o osiguranju

I OPŠTA PITANJA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANJA

 1. Kriminalitet u osiguranju u svetlu direktiva Evropske Unije, Prof. dr Wolfgang Rohrbach 13-53
 2. Izmene u oblasti interne revizije, kontrole i osiguranja i njihova međusobna uslovljenost, Prof. mr Peter Hauser 54-68
 3. Uvođenje obaveznih osiguranja – Evropska Unija i slovenačka iskustva, Sergej Simoniti 69-97
 4. Primena načela slobode pružanja usluga i drugih načela komunitarnog prava u praksi Evropskog suda u domenu osiguranja, Mr Jelena Gazivoda 98-116
 5. Kreiranje modela upravljanja odnosima sa klijentima u osiguranju, Mirjana Vuković 117-134
 6. Koncept banka-osiguranje – primena na tržištu osiguranja u Srbiji, Prof. dr Dragan Mrkšić / Slobodan Vuksanović 135
 7. Obrazovanje i osposobljavanje radnika za potrebe osiguranja u Sloveniji, Prof. dr Šime Ivanjko 145
 8. Reorganizacija stečajnog dužnika kao posledica odgovornosti za azbestne štete u Sjedinjenim američkim državama, Dejan Davidović 157

II NEŽIVOTNA OSIGURANJA

 1. Osiguranje odgovornosti brokera osiguranja, Prof. dr Jovan Slavnić 172
 2. Osiguranje troškova pravne zaštite, Dr Slobodan Jovanović 212
 3. Osiguranje direktora i članova nadzornog odbora od odgovornosti u EU, Dr Zoran Radović 228
 4. Kakvo je osiguranje od automobilske odgovornosti potrebno u Srbiji, Prof. dr Siniša Ognjanović 237
 5. Uticaj i značaj Praškog kluba Bernske unije na osiguravače kredita i investicija u evropskim zemljama u tranziciji, Ksenija Džodžo-Rujević i Dr Lola Stamenković 249

III UGOVOR O OSIGURANJU

 1. Predlozi za regulisanje ugovora o osiguranju u građanskom zakoniku Srbije koji se odnose na zaključivanje ugovora, Prof. dr Predrag Šulejić 263
 2. Zakon o ugovoru o osiguranju Španije i predviđene izmene, Gonzalo Iturmendi Morales / Isabel Casares san José-Marti 280
 3. Pravna priroda i savremeni značaj osiguranja kredita i jemstva, Prof. dr Jasna Pak 332
 4. Klauzule u ugovorima o osiguranju života kaje štite osiguranike, Mr Jasmina Labudović 351
 5. Zaštita potrošača kroz zakonske odredbe koje se odnose na ugovor o osiguranju, Mr Katarina Ivančević 369
 6. Obaveze ugovorača osiguranja i osiguravača prilikom zaključenja ugovora o osiguranju (obaveze obaveštavanja), Andrej Pak 392
 7. Odnosi u osiguranju prema Obligacionom zakoniku Republike Slovenije, Milan Viršek 411

Zbornici – Teme, autori i poruke
Galerija
Bibliografija
AIDA Logo