Zbornik 2009

Zbornik 2009 – INTEGRACIJA PRAVA OSIGURANJA SRBIJE U EVROPSKI (EU) SISTEM OSIGURANJA

Zbornik
 • Opšta pitanja privrede i prava osiguranja
 • Osiguranje lica
 • Osiguranje neživotnih grana
 • Ugovor o osiguranju

I OPŠTA PITANJA PRIVREDE I PRAVA OSIGURANJA

 1. Uticaj finansijske krize na zakonodavstvo i praksu u osiguranju u Evropskoj uniji, Prof. dr Wolfgang Rohrbach 9 – 42
 2. Uticaj finansijske krize na prodaju proizvoda osiguranja, Dr Manfred H. Hasenöhrl 43 – 67
 3. Globalna finansijska kriza i osiguranje, Doc. dr Jasmina Labudović 68
 4. Suzbijanje pranja novca i prevare u fokusu osiguravajućih društava, Christian R. Drescher 86
 5. Uloga i značaj društava za uzajamno osiguranje, Andrej Pak 103
 6. Načela evropskog prava u oblasti naknade štete, Milan Viršek 120

II OSIGURANJE LICA

 1. Novija kretanja na evropskom tržištu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, Dr Zdravko Šolak 135
 2. Savremene tendecije u primeni metoda obračuna matematičke rezerve u osiguranju života, Mr Vladanka Vučeljić 156

III OSIGURANJA NEŽIVOTNIH GRANA

 1. Evropski pravni sistem odgovornosti izvođača radova, posebno građanskopravna odgovornost za štete koje prouzrokuju njegovi pomoćnici, Gonzalo Iturmendi Morales, Izabel Casares i Ricardo Ruiz de la Serna 177
 2. Zaštita životne sredine na moru putem osiguranja, Dr Zoran Radović 204
 3. Regulativa EU u vezi sa osiguranjem izvoznih kredita i aktuelne inicijative za reformu izvozno-kreditnih agencija u EU, Dr Lola Stamenković 217
 4. Uloga i cilj organizacije garantnog fonda u zemljama u okruženju i nekim zemljama Evropske unije, Mr Milan Cerović 235
 5. Četvrta i Peta direktiva iz oblasti osiguranja automobilske odgovornosti, Tilen Jereb 264
 6. Socijalizacija građanske odgovornosti u srpskom pravu putem obaveznih osiguranja u saobraćaju, Prof. dr Siniša Ognjanović 284

IV UGOVOR O OSIGURANJU

 1. Osigurani slučaj u osiguranju od odgovornosti, Prof. dr Predrag Šulejić 299
 2. Zaključivanje ugovora o osiguranju prema Nacrtu Opšteg referentnog okvira za Evropsko ugovorno pravo osiguranja – Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Srbije, Prof. dr Jovan Slavnić 323
 3. Konsenzus u EU o obavezi davanja predugovornih informacija ugovarača osiguranja i sankcijama za njeno kršenje – neka pitanja iz Opšteg referentnog okvira povodom reforme Evropskog ugovornog prava osiguranja, Mira Todorović Simeonides 353
 4. Pravo osiguravača na informaciju i pravila o zaštiti podataka o ličnosti, Dr Slobodan Jovanović 380
 5. O nepravednim ugovornim odredbama uslova osiguranja u pravu EU i Srbije, Mr Katarina Ivančević 398
 6. Rešavanje sporova iz ugovora o reosiguranju sa inostranim elementom, Dejan Davidović 418

Zbornici – Teme, autori i poruke
Galerija
Bibliografija
AIDA Logo